เนื้อหาในส่วนนี้เกี่ยวกับเครื่องมือในการทำการตลาดออนไลน์ (Online Marketing) ซึ่งเป็นการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการทำธุรกิจผ่านทางอินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แทบเล็ต เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างกว้างขวาง