การทำ SEO (Search Engine Optimization) คือเครื่องมือการทำการตลาดที่ยอดเยี่ยม ที่ช่วยให้หน้าเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของเราปรากฏขึ้นในอันดับแรก ๆ ในระบบการค้นหาข้อมูลออนไลน์บน Search Engine ยอดนิยมอย่าง Google และ Bing ทั้งนี้ นอกจากการจ่ายเงินเพื่อให้ระบบ Search Engine จัดการเว็บไซต์ของเราในลักษณะดังกล่าว เพื่อดึงดูดผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราแล้ว อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องเสียค่าโฆษณาใด ๆ คือการทำ SEO

ควรใส่ใจใน 4 องค์ประกอบ

องค์ประกอบเบื้องต้นที่สำคัญ 4 ประการ ในการทำ SEO ได้แก่

  • ชื่อเรื่อง (Title): ชื่อเรื่องควรเป็นสิ่งที่บ่งบอกผลิตภัณฑ์และเนื้อหาของเว็บไซต์มากที่สุด เพราะสิ่งนี้จะปรากฏขึ้นเป็นส่วนแรกในการค้นหาของ Google นอกจากชื่อเรื่องแล้ว จะต้องมีคำสำคัญหรือวลี ที่อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราให้ชัดเจนและตอบโจทย์กับผู้ค้นหา
  • Heading: คือหัวข้อที่ปรากฏอยู่ในเนื้อหา เช่น บทความของเราอาจมีเนื้อหายาว การใช้ heading จะช่วยในการแบ่งวรรคตอน โดยทำหน้าที่เป็นหัวข้อย่อย ทำให้ง่ายต่อการอ่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญในการประมวลผล ความหมายจึงควรสอดคล้องแต่ไม่ซ้ำกับเนื้อเรื่อง
  • รูปภาพ: คงเป็นที่ทราบกันดีว่า การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการขายโดยใช้ข้อความเพียงอย่างเดียวนั้น มักไม่ได้ผล สินค้าที่ค้าขายได้ดีมักจะมีรูปภาพที่น่าสนใจกำกับ ควรมีภาพสวย ๆ ที่ดึงดูดความสนใจจากผู้ท่องเว็บไซต์ ซึ่งการนำภาพมาลงบนเว็บไซต์ ควรใช้รูปภาพที่ถ่ายเองจะดีที่สุด หรือควรหาภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์ จากเว็บไซต์ที่ให้บริการภาพถ่ายฟรี
  • ลิงก์: การสร้างลิงก์ที่ดี คือการเลือกลิงก์ที่มีคำสำคัญเชื่อมโยงไปยังเนื้อหาที่ตรงกับคำสำคัญดังกล่าว ซึ่งนอกเหนือไปจากการใช้คำว่า “คลิก” หรือ “คลิกที่นี่” แล้ว เราอาจใช้รูปแบบที่แนบเนียนยิ่งกว่า คือ สอดแทรกลิงก์ในเนื้อหาผ่านประโยคที่น่าสนใจ เป็นต้น