SEO หรือ Search Engine Optimization คือการทำตลาดช่องทางหนึ่งทางอินเทอร์เน็ต ที่ทำให้หน้าเว็บไซต์ของคุณ ปรากฏบนหน้าสืบค้นอันดับต้น ๆ บนระบบการค้นหายอดนิยมอย่าง Bing และ Google เป็นต้น โดยเฉพาะบนแพล็ตฟอร์ม Google ที่ได้รับความนิยมสูง

การทำงานของ SEO

สำหรับ Google แบ่งการทำงานของระบบการค้นหา ตามสถานที่ตั้งของเว็บไซต์ในประเทศต่าง ๆ หากต้องการให้เว็บไซต์ของเราปรากฏขึ้นใน Google ประเทศไทย เราก็จะต้องผลิตหน้าเว็บไซต์ หรืออัปโหลดบทความเป็นภาษาไทยเท่านั้น ซึ่งระบบของ Google จะมีการทำงานที่เรียกว่า อัลกอริทึ่ม คอยประมวลผลว่า จะแสดงผลลัพธ์การค้นหาใดบ้างตามลำดับในหน้าแรก ซึ่งการประมวลผลเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นรายชั่วโมง และมีการเปลี่ยนแปลงลำดับได้ตลอดเวลา

การทำงานของ Google ในสมัยนี้จะเน้นที่คุณภาพของเนื้อหาเป็นหลัก ดังนั้น บทความที่มีเนื้อหาซ้ำหรือมีการคัดลอกเลียนแบบจะถือว่า เป็นบทความคุณภาพต่ำและจะไม่ได้รับการจัดอันดับที่ดีในการสืบค้น ข้อมูลที่ลงในเว็บไซต์ของเราจึงไม่ควรซ้ำกับเว็บไซต์อื่น เนื้อหาต้องครบถ้วนสมบูรณ์ และตอบโจทย์ต่อผู้ใช้งาน

ระบบของ Google มีการประมวลคำที่ใช้บ่อยในการสืบค้น สิ่งที่สำคัญที่สุด นอกจากการทำอันดับให้ได้อันดับต้น ๆ แล้ว ก็คือ การหมั่นตรวจสอบคุณภาพของเนื้อหาไม่ให้ล้าสมัย เพราะการรักษาอันดับนั้นยากยิ่งกว่าการขึ้น

สู่อันดับหนึ่ง ทั้งนี้ หากเรามีทราฟฟิกผู้เยี่ยมชมจำนวนมากแล้ว เราก็จะมีโอกาสในการลงโฆษณา Google Adsense และรับรายได้จากโฆษณาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของเรา

หรือถ้าหากเรามีธุรกิจที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของตนเอง เรายังสามารถเลือกการทำการตลาดโดยจ่ายเงินให้กับ Google เพื่อให้ผลลัพธ์ในการสืบค้นของเรา ปรากฏขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ หรือที่เรามักเห็นคำว่า sponsored กำกับไว้ได้อีกด้วย